Trang trí background mẫu 7

Giá 6.900.000 Chưa bao gồm vận chuyển, nhân công

Trang trí backdrop sinh nhật bong bóng mẫu 06

Giá: 8.000.000  Chưa bao gồm vận chuyển, nhân công 

Trang trí backdrop bong bóng mẫu 05

Giá 4.000.000  Chưa bao gồm vận chuyển, nhân công 

Trang trí backdrop bong bóng mẫu 04

Giá 3.900.000  Chưa bao gồm vận chuyển, setup 

Trang trí backdrop bong bóng mẫu 03

Giá: 3.400.000 Chưa bao gồm vận chuyển, nhân công 

Trang trí Backdrop bong bóng sinh nhật mẫu 2

Giá: 3.000.000  Chưa bao gồm vận chuyển, nhân công setup, tháo dỡ 

Trang trí Background bong bóng mẫu 01

Giá 3.000.000  Chưa bao gồm phí vận chuyển ( Tùy nơi) 
0934 388 909

Facebook